WELKOM

BIJ

 BEJATO

DE TONEELCLUB VAN DEURNE

 Onze toneelgroep  werd in het voorjaar van 1976, vanuit de KBO, afdeling Deurne-centrum, opgericht door de heer Theo van Boven, die tevens de eerste voorzitter was. Het jaar 2001 was dus ons jubileumjaar, en in 2006 vierden wij ons 30 jarige bestaan. Het doel van de groep is het instuderen en opvoeren van toneelstukken.

   Velen successen met o.a. stukken als Tante Dien en Ome Bart, dat vier jaar op het repertoire stond, Hoogtepunt was ook de samenwerking met de Peelcomedianten bij het toneelstuk van Antoon Coolen 'Kinderen van ons volk', dat in 1997 maar liefst zeven uitverkochte opvoeringen kende. De laatste jaren heeft Bejato bekendheid verworven met als gevolg diverse optredens in Deurne en de regio. In 2005 is Bejato toegetreden in de stichting Dit Deurne Van Ons om gezamenlijk met andere Deurne’s toneelverenigingen grote toneelproducties mogelijk te maken. Zo heeft Bejato deelgenomen aan Babylon een buitentoneel productie in de kasteeltuin in Deurne welke 5000 toeschouwers trok